Aktywność Poselska


W trakcie mijającej kadencji poseł Jan Duda uczestniczył w 1067. rozmaitych spotkaniach z Wyborcami w miastach i gminach swojego okręgu (konferencje, spotkania jubileuszowe, uroczystości patriotyczne itp.).

 • wypowiedzi na sesjach plenarnych Sejmu – 54
 • interpelacje, którym nadano bieg – 22
 • zapytania, którym nadano bieg – 2
 • pytania w sprawach bieżących – 4
 • oświadczenia – 4
 • udział w głosowaniach – 96,2 %
Jan Duda na mównicy sejmowej

Członkostwo:

 • członek Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz jej 4. podkomisji
 • członek Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz jej 10. podkomisji

  Przewodniczący:
 • Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o używaniu siedlisk w celu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej 
 • Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz niektórych innych ustaw
 • Podkomisji nadzwyczajnej do spraw przygotowania rozwiązań legislacyjnych związanych z wytwarzaniem destylatów rolniczych, okowit i nalewek w celu zwiększenia dochodów rolniczych i ochrony zdrowia publicznego
 • Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw

Powrót na stronę główną

zagłosuj na mnie!

numer 7 na liście PiSSzanowny Wyborco,

to nie miejsce na liście, 
ale Twój głos decyduje 
o wyborze na posła. 
Proszę o Twój głos dla mnie.


Jan Duda

Materiał wyborczy KW Prawo i Sprawiedliwość