Zabezpieczenie przed powodzią

W nadchodzącej, nowej kadencji Sejmu, oprócz kontynuacji dotychczasowych działań, zamierzam zaangażować się w tworzenie  Programu Rozwoju Retencji.

W ostatnich latach coraz częściej doświadczamy dotkliwych skutków powodzi czy suszy. Konieczne jest, aby temu przeciwdziałać.


Dzięki budowie dużych i małych zbiorników zatrzymujących wodę, a także odbudowie zbiorników małej retencji oraz przebudowie tzw. suchych zbiorników, możemy uzyskać następujące korzyści:

Jan Duda na mównicy sejmowej
  • zabezpieczenie przed powodzią oraz przed suszą
  • stworzenie warunków umożliwiających nawadnianie pól uprawnych
  • pozyskiwanie odnawialnej energii
  • wzbogacenie oferty rekreacyjnej i turystycznej w miejscach powstawania nowych akwenów
  • zwiększenie bioróżnorodności ekosystemów wodnych


Będę wspierał propozycje nowelizacji prawa, przewidujących ułatwienia przy budowie zbiorników, w tym także dla rolników. Chcę by możliwe było na przykład zwolnienie rolników z obowiązku uzyskiwania zgód przy zakładaniu niewielkich stawów, na przykład o powierzchni do 1 hektara. W takich sytuacjach wystarczy samo zgłoszenie zamiaru budowy zbiornika.


Powrót na stronę główną

zagłosuj na mnie!

numer 7 na liście PiSSzanowny Wyborco,

to nie miejsce na liście, 
ale Twój głos decyduje 
o wyborze na posła. 
Proszę o Twój głos dla mnie.


Jan Duda

Materiał wyborczy KW Prawo i Sprawiedliwość