Życiorys

Jan Duda urodził się w 1960 r. w Nowym Sączu. Jest Sądeczaninem z dziada pradziada. Pochodzi z rodu Dudów, od pokoleń wrosłego w Sądecczyznę. Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencji (lata 2015-2019), działacz społeczny i  niepodległościowy. Rolnik-sadownik, przedsiębiorca. Od końca lat siedemdziesiątych związany jest z ruchem patriotycznym i  niepodległościowym. W 1980 r. zakładał rolniczą Solidarność  w rodzinnych Gołkowicach oraz Starym Sączu. 


W latach stanu wojennego oraz późniejszych aktywnie angażował się w działalność podziemia solidarnościowego, m.in. zajmował się kolportażem podziemnych wydawnictw, organizował akcje ulotkowe i spotkania informacyjne oraz akcje wspierające rodziny prześladowanych działaczy związkowych i antykomunistycznych. 

Jan Duda


Wielokrotnie przesłuchiwany i inwigilowany przez służby bezpieczeństwa PRL. Po wprowadzeniu stanu wojennego organizował podziemne struktury rolniczej Solidarności, współorganizował działania zdelegalizowanego Związku Zawodowego Solidarność. Po przemianach politycznych 1989 roku zajął się prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. Równolegle inicjował i uczestniczył w reaktywacji legalnych struktur NSZZ RI Solidarność, pełniąc w nim między innymi funkcję wiceprzewodniczącego Rady Wojewódzkiej. 


W latach 1989-1991 działał w Komitecie Obywatelskim Solidarność, w szczególności współorganizował kampanie wyborcze kandydatów Solidarności do parlamentu oraz organizował z ramienia KO pierwsze wybory samorządowe w 1990 r. Sylwetka Jana Dudy została obszernie przedstawiona w Encyklopedii Solidarności.


W latach 1998–2002 został wybrany radnym powiatu nowosądeckiego z ramienia Akcji Wyborczej Solidarność, a w Radzie Powiatu przez całą pierwszą kadencję był jej przewodniczącym. 


Był inicjatorem uchwał samorządów Sądecczyzny, nadających Janowi Pawłowi II tytuł Honorowego Obywatela Ziemi Sądeckiej, który to tytuł osobiście wręczył Ojcu Świętemu w Watykanie.Jan Duda na spotkaniu ze Św. Janem Pawłem II

W 2015 roku został wybrany z listy Prawa i Sprawiedliwości posłem na Sejm RP w okręgu wyborczym nr 14 ( Sądecczyzna, Podhale, Ziemia Gorlicka i Ziemia Limanowska). W parlamencie pracuje w Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz w Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, a ponadto w 14 podkomisjach, w 11 parlamentarnych zespołach problemowych, w tym w Parlamentarnym Zespole na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego, należy także do grup parlamentarnych - Polsko-Gruzińskiej i Polsko-Norweskiej. 


Współzałożyciel Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego, które prowadzi przedszkole, szkołę podstawową, podstawową szkołę muzyczną, liceum ogólnokształcące i liceum plastyczne. Od lat siedemdziesiątych jest członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołkowicach.  

Rodzina

Żoną Jana Dudy jest Małgorzata Mordarska-Duda, biolog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie pełni funkcję Regionalnego Konserwatora Przyrody i Zastępcy RDOŚ w Krakowie. Jest ojcem trojga dorosłych dzieci: Macieja - fizjoterapeuty i ekonomisty, Marcina – ekonomisty oraz Katarzyny - absolwentki Wydziału Prawa Własności Intelektualnej i Nowych Mediów UJ i jednocześnie studentki prawa UW.Jan Duda z żoną
Powrót na stronę główną

zagłosuj na mnie!

numer 7 na liście PiSSzanowny Wyborco,

to nie miejsce na liście, 
ale Twój głos decyduje 
o wyborze na posła. 
Proszę o Twój głos dla mnie.


Jan Duda

Materiał wyborczy KW Prawo i Sprawiedliwość